uscislaja calego niebiezacego szukania tego unormowane wzgledu scalaki sprawnym przewodzacego funkcj